Je pořád proč

je to jedno
kdo je teď prezident
můžeš to bejt ty já nebo on
koukat se lidem do očí
doufat, že to přeskočí
že budeš zase čestnej
jak bys chtěl bejt

máš všechno, co bys chtěl mít
maj' všechno, co chtěli mít
my žijem' v ráji na Zemi
a žije se nám tady dobře

prej jsou tady živý hřbitovy
to není pravda
protože tady žijeme my
My žijem!

umřela nám naděje
není proč se z kolenou zvednout
co se stalo
stalo se pro tebe
Bůh se ztratil
nikdo ho nechce hledat

Bůh splnil všechna přání
splnil ho mně
splnil ho tobě
dej si pozor
až si budeš něco přát
aby z toho něco bylo
abys nebyl sám